StocksLendingTree IncTREE

TREE

LendingTree Inc

43.09 -2.60 (-5.69%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
43.09
B
43.29

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó45.69
Trong Ngày 42.70 - 44.91
Trong 52 Tuần 40.72 - 174.05
Khối lượng Trung bình (3 tháng)232.71K
Lợi nhuận trong 1 năm-74.06%
Beta1.2388
Vốn hóa thị trường585.85M
Hệ số P/E26.52
Doanh thu1.1B
EPS1.7277
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.709/03/202218/05/202229/07/202260.0080.00100.00120.00140.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Finance Or Rental Or Leasing
Tổng Giám đốc Điều hành Douglas Robert Lebda, MBA
Nhân viên 1,425

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của LendingTree Inc increased tính đến 20.72% và có tổng là 1.10B. Thu nhập ròng increased tính đến 424.11% đến 73.14M. Tài sản ròng increased tính đến 23.44% đến 450.26M và EPS increased từ -3.71 đến 5.05.
TREE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
89.63%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.04%
Biên Hoạt động
-0.35%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.55%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
297.45M
258.29M
283.18M
261.92M
Lợi nhuận Gộp
267.28M
229.13M
254.85M
235.38M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
7.29M
-7.99M
664K
-3.77M
Thu nhập Ròng
-4.41M
48.43M
-10.82M
-8.04M