Stocks-TRU-TransUnion

TRU TransUnion

70.69 -0.97 (-1.35%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó71.66
Trong Ngày 69.77 - 71.49
Trong 52 Tuần 50.21 - 105.09
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.5M
Lợi nhuận trong 1 năm-29.49%
Beta1.1555
Vốn hóa thị trường13.81B
Hệ số P/E53.86
Doanh thu3.6B
EPS1.3305
Cổ tức (Lợi suất)0.4 (0.57%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Financial Publishing Or Services
Tổng Giám đốc Điều hành Christopher A. Cartwright
Nhân viên 10,200

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của TransUnion increased tính đến 8.97% và có tổng là 2.96B. Thu nhập ròng increased tính đến 4.19% đến 370.50M. Tài sản ròng increased tính đến 51.97% đến 4.01B và EPS increased từ 1.79 đến 7.19.
TRU- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
52.99%
Biên Lợi nhuận Ròng
14.33%
Biên Hoạt động
19.10%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.98%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
789.8M
921.3M
948.3M
938.2M
Lợi nhuận Gộp
399.4M
494.5M
509.6M
503M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
114M
115.6M
182.5M
177.2M
Thu nhập Ròng
34.4M
52.3M
99.3M
80.3M