StocksTravelersTRV

TRV

Travelers

168.83 6.22 (3.83%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
168.68
B
169.08

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó168.83
Trong Ngày160.68 - 169.01
Trong 52 Tuần135.67 - 169.20
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.44M
Lợi nhuận trong 1 năm15.31%
Beta1.0424
Vốn hóa thị trường40.72B
Hệ số P/E11.59
Doanh thu34.82B
EPS14.5644
Cổ tức (Lợi suất)3.28 (1.94%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Multi Line Insurance
Tổng Giám đốc Điều hành Alan D. Schnitzer
Nhân viên 30,600

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Travelers increased tính đến 1.17% và có tổng là 31.96B. Thu nhập ròng increased tính đến 2.14% đến 2.68B. Tài sản ròng increased tính đến 11.97% đến 29.20B và EPS increased từ 10.00 đến 10.52.
TRV- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
8.49%
Biên Hoạt động
13.78%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.25%
03/21
06/21
09/21
12/21
Tổng Doanh thu
8.29B
8.69B
8.81B
9.01B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
728M
934M
657M
1.33B