StocksTotalEnergies SETTE

TTE

TotalEnergies SE

57.83 0.70 (1.23%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
57.73
B
57.86

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó57.83
Trong Ngày57.15 - 58.54
Trong 52 Tuần39.49 - 58.77
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.14M
Lợi nhuận trong 1 năm39.46%
Beta1.1067
Vốn hóa thị trường152.69B
Hệ số P/E13.75
Doanh thu161.68B
EPS4.2054
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.713/08/202126/10/202107/01/202242.5045.0047.5050.0052.5055.0057.5060.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Integrated Oil
Tổng Giám đốc Điều hành Patrick Pouyanné
Nhân viên 105,476

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của TotalEnergies SE decreased tính đến 32.08% và có tổng là 119.70B. Thu nhập ròng decreased tính đến 164.14% đến -7.34B. Tài sản ròng decreased tính đến 11.08% đến 106.09B và EPS decreased từ 4.30 đến -2.78.
TTE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
11.49%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.09%
Biên Hoạt động
11.49%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.86%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
32.35B
38.63B
41.63B
49.07B
Lợi nhuận Gộp
1.56B
5.02B
5.11B
6.88B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.56B
5.02B
5.11B
6.88B
Thu nhập Ròng
903M
3.41B
2.3B
4.75B