StocksTernium SATX

TX

Ternium SA

36.90 -0.75 (-2.00%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
36.90
B
37.28

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó37.66
Trong Ngày 36.80 - 38.24
Trong 52 Tuần 34.58 - 56.53
Khối lượng Trung bình (3 tháng)471.78K
Lợi nhuận trong 1 năm-0.20%
Beta1.0805
Vốn hóa thị trường7.39B
Hệ số P/E1.86
Doanh thu17.03B
EPS20.2344
Cổ tức (Lợi suất)2.6 (7.03%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.714/01/202228/03/202208/06/202237.5040.0042.5045.0047.5050.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Steel
Tổng Giám đốc Điều hành Máximo Vedoya
Nhân viên 20,142

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của Ternium SA decreased tính đến 1.00% và có tổng là 4.26B. Thu nhập ròng decreased tính đến 23.07% đến 868.68M. Tài sản ròng increased tính đến 8.02% đến 13.22B và EPS decreased từ N/A đến 3.91.
TX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
37.16%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.06%
Biên Hoạt động
31.41%
Lợi nhuận trên Đầu tư
16.21%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
3.9B
4.57B
4.3B
4.26B
Lợi nhuận Gộp
1.48B
1.95B
1.6B
1.3B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.25B
1.72B
1.34B
1.03B
Thu nhập Ròng
1.15B
1.36B
1.13B
868.68M