StocksUber Technologies Inc.UBER

UBER

Uber Technologies Inc.

23.03 0.66 (2.95%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
23.02
B
23.09

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó23.03
Trong Ngày 22.28 - 23.16
Trong 52 Tuần 20.13 - 52.29
Khối lượng Trung bình (3 tháng)34.71M
Lợi nhuận trong 1 năm-54.88%
Beta1.3202
Vốn hóa thị trường45.22B
Hệ số P/E67.97
Doanh thu21.41B
EPS-3.2846
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.712/01/202224/03/202206/06/202225.0030.0035.0040.0045.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Other Transportation
Tổng Giám đốc Điều hành Dara Khosrowshahi
Nhân viên 29,300

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của Uber Technologies Inc. increased tính đến 18.62% và có tổng là 6.85B. Thu nhập ròng decreased tính đến 770.53% đến -5.89B. Tài sản ròng decreased tính đến 36.03% đến 9.82B và EPS decreased từ 0.44 đến -3.03.
UBER- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
31.61%
Biên Lợi nhuận Ròng
-34.21%
Biên Hoạt động
-12.97%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-22.79%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
3.93B
4.85B
5.78B
6.85B
Lợi nhuận Gộp
1.17B
1.71B
1.88B
2B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
-572M
-550M
-482M
Thu nhập Ròng
1.11B
-2.44B
879M
-5.89B