StocksUBS Group AGUBS

UBS

UBS Group AG

19.62 0.05 (0.26%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
19.60
B
19.65

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó19.62
Trong Ngày19.42 - 19.61
Trong 52 Tuần14.16 - 19.76
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.03M
Lợi nhuận trong 1 năm33.08%
Beta1.1425
Vốn hóa thị trường67.6B
Hệ số P/E8.9
Doanh thu34.8B
EPS2.2046
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.702/08/202114/10/202128/12/202115.0016.0017.0018.0019.0020.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Major Banks
Tổng Giám đốc Điều hành Ralph A. J. G. Hamers
Nhân viên 71,551

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của UBS Group AG decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 52.48% đến 6.57B. Tài sản ròng increased tính đến 9.31% đến 59.76B và EPS increased từ 1.14 đến 1.77.
UBS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
12.38%
Biên Hoạt động
28.62%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.83%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
1.65B
1.83B
2.01B
2.29B