ETF-UCO-ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

26.34 0.81 (3.17%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó26.34
Trong Ngày 24.90 - 26.32
Trong 52 Tuần 24.22 - 55.63
Lợi nhuận trong 1 năm-12.20%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.724/08/202203/11/202218/01/202325.0027.5030.0032.5035.0037.5040.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC