ETFProShares Ultra Bloomberg Crude OilUCO

UCO

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

98.31 0.72 (0.74%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
98.22
B
98.45

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó98.31
Trong Ngày97.39 - 99.33
Trong 52 Tuần28.46 - 99.33
Lợi nhuận trong 1 năm244.87%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.704/05/202115/07/202127/09/202160.0070.0080.0090.00100.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC