Stocks-UDR-UDR Inc

UDR UDR Inc

41.00 0.12 (0.29%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó41.00
Trong Ngày 40.21 - 41.09
Trong 52 Tuần 37.11 - 60.97
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.49M
Lợi nhuận trong 1 năm-27.41%
Beta0.9427
Vốn hóa thị trường13.35B
Hệ số P/E83.76
Doanh thu1.47B
EPS0.4895
Cổ tức (Lợi suất)1.5025 (3.66%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/06/202202/09/202214/11/202240.0042.5045.0047.5050.0052.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Real Estate Investment Trusts
Tổng Giám đốc Điều hành Thomas W. Toomey, CPA
Nhân viên 1,229

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của UDR Inc decreased tính đến 4.78% và có tổng là 1.29B. Thu nhập ròng increased tính đến 133.42% đến 160.99M. Tài sản ròng increased tính đến 16.01% đến 4.77B và EPS increased từ 0.20 đến 0.48.
UDR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
17.85%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.74%
Biên Hoạt động
12.21%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.99%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
348.21M
357.27M
369.17M
391.3M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
126.14M
14.6M
N/A
25.15M