StocksThe Swatch Group SA - B SharesUHR.ZU

UHR.ZU

The Swatch Group SA - B Shares

290.04 -1.60 (-0.55%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng CHF Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
290.04
B
290.66

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó290.04
Trong Ngày287.64 - 290.74
Trong 52 Tuần171.65 - 294.93
Khối lượng Trung bình (3 tháng)162.9K
Lợi nhuận trong 1 năm62.82%
Beta0.03
Vốn hóa Thị trường15.02B
Hệ số P/E551.09
Doanh thu5.6B
EPS-0.9928
Cổ tức (Lợi suất)8 (2.76%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Other Consumer Specialties
Tổng Giám đốc Điều hành Georges Nicolas Hayek, Jr.
Nhân viên 32,424

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của The Swatch Group SA - B Shares decreased tính đến 32.12% và có tổng là 5.60B. Thu nhập ròng decreased tính đến 107.09% đến -53.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 4.59% đến 10.97B và EPS decreased từ 14.17 đến -0.99.
UHR.ZU- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
32.40%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.94%
Biên Hoạt động
0.93%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.04%
2017
2018
2019
2020
Tổng Doanh thu
7.96B
8.48B
8.24B
5.6B
Lợi nhuận Gộp
3.26B
3.82B
3.57B
1.62B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
946M
1.15B
1.02B
-8M
Thu nhập Ròng
755M
867M
748M
-53M