StocksThe Swatch Group SA - B SharesUHR.ZU

UHR.ZU

The Swatch Group SA - B Shares

229.69 3.89 (1.72%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng CHF Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
229.69
B
230.31

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó225.80
Trong Ngày 228.59 - 233.49
Trong 52 Tuần 218.40 - 327.50
Khối lượng Trung bình (3 tháng)137.48K
Lợi nhuận trong 1 năm-27.43%
Beta-0.0759
Vốn hóa thị trường12.04B
Hệ số P/E15.73
Doanh thu7.31B
EPS14.7747
Cổ tức (Lợi suất)8 (3.48%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.717/01/202225/03/202209/06/2022240.00260.00280.00300.00320.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Other Consumer Specialties
Tổng Giám đốc Điều hành Georges Nicolas Hayek, Jr.
Nhân viên 31,444

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của The Swatch Group SA - B Shares increased tính đến 30.71% và có tổng là 7.31B. Thu nhập ròng increased tính đến 1,560.38% đến 774.00M. Tài sản ròng increased tính đến 5.84% đến 11.61B và EPS increased từ -0.99 đến 14.77.
UHR.ZU- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
43.27%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.51%
Biên Hoạt động
13.96%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.32%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
8.48B
8.24B
5.6B
7.31B
Lợi nhuận Gộp
3.82B
3.57B
1.62B
3.16B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.15B
1.02B
-8M
1.02B
Thu nhập Ròng
867M
748M
-53M
774M