Stocks-ULTA-Ulta Beauty Inc

ULTA Ulta Beauty Inc

505.67 -1.15 (-0.23%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó505.67
Trong Ngày 504.52 - 509.36
Trong 52 Tuần 330.43 - 509.36
Khối lượng Trung bình (3 tháng)643.68K
Lợi nhuận trong 1 năm39.45%
Beta1.2127
Vốn hóa thị trường25.73B
Hệ số P/E22.23
Doanh thu9.71B
EPS22.7465
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202226/10/202209/01/2023375.00400.00425.00450.00475.00500.00525.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Specialty Stores
Tổng Giám đốc Điều hành Dave Kimbell, MBA
Nhân viên 40,500

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2022: Doanh thu của Ulta Beauty Inc increased tính đến 40.30% và có tổng là 8.63B. Thu nhập ròng increased tính đến 460.66% đến 985.84M. Tài sản ròng decreased tính đến 23.21% đến 1.54B và EPS increased từ 3.11 đến 17.98.
ULTA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
39.74%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.61%
Biên Hoạt động
15.70%
Lợi nhuận trên Đầu tư
24.73%
01/22
04/22
07/22
10/22
Tổng Doanh thu
2.73B
2.35B
2.3B
2.34B
Lợi nhuận Gộp
1.03B
941.03M
928.16M
962.82M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
377.36M
440.06M
393.71M
365.65M
Thu nhập Ròng
289.37M
331.4M
295.68M
274.59M