Stocks-UMI.BR-Umicore

UMI.BR Umicore

36.01 -0.15 (-0.41%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó36.01
Trong Ngày 35.68 - 36.67
Trong 52 Tuần 28.69 - 45.18
Khối lượng Trung bình (3 tháng)446.14K
Lợi nhuận trong 1 năm-18.55%
Beta0.1773
Vốn hóa thị trường8.63B
Hệ số P/E16.4
Doanh thu25.22B
EPS2.1923
Cổ tức (Lợi suất)0.525 (1.46%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.724/06/202206/09/202217/11/202230.0032.5035.0037.5040.0042.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Other Metals Or Minerals
Tổng Giám đốc Điều hành Mathias Miedreich
Nhân viên 11,050

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Umicore increased tính đến 16.15% và có tổng là 24.05B. Thu nhập ròng increased tính đến 361.20% đến 626.90M. Tài sản ròng increased tính đến 19.98% đến 3.17B và EPS increased từ 0.54 đến 2.56.
UMI.BR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
4.73%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.79%
Biên Hoạt động
3.16%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.34%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
13.72B
17.49B
20.71B
24.05B
Lợi nhuận Gộp
510.85M
826.1M
453.85M
1.28B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
395.16M
533.4M
316.01M
937.1M
Thu nhập Ròng
327.84M
299.2M
135.93M
626.9M