StocksUnitedHealthUNH

UNH

UnitedHealth

461.17 -1.83 (-0.40%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
460.74
B
461.88

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó461.17
Trong Ngày460.58 - 469.96
Trong 52 Tuần319.81 - 508.35
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.18M
Lợi nhuận trong 1 năm32.57%
Beta1.0415
Vốn hóa thị trường434.35B
Hệ số P/E25.51
Doanh thu287.6B
EPS18.0842
Cổ tức (Lợi suất)5.6 (1.21%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.709/08/202121/10/202103/01/2022400.00425.00450.00475.00500.00525.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Managed Health Care
Tổng Giám đốc Điều hành Andrew Philip Witty
Nhân viên 330,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của UnitedHealth increased tính đến 11.84% và có tổng là 287.60B. Thu nhập ròng increased tính đến 12.45% đến 17.73B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ 16.03 đến 18.08.
UNH- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
5.65%
Biên Hoạt động
8.33%
Lợi nhuận trên Đầu tư
13.73%
03/21
06/21
09/21
12/21
Tổng Doanh thu
70.2B
71.32B
72.34B
73.74B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
4.98B
4.37B
4.19B
4.19B