Stocks-UNI.MI-Unipol

UNI.MI Unipol

0 0 (0%)
Giao dịch

Unipol giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
4.13B
Phạm vi trong ngày
5.729
-
5.779
Phạm vi 52 tuần
4.270
-
5.831
Khối lượng (3 tháng)
1.32M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
7.87
Doanh thu
13.05B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
56
Cao
Ngành 
Trung bình 56 
67
Môi trường
66
Xã hội
44
Quản trị