StocksUnited Rentals IncURI

URI

United Rentals Inc

331.10 -7.86 (-2.32%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
331.10
B
332.02

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó338.96
Trong Ngày 329.27 - 333.25
Trong 52 Tuần 230.26 - 413.30
Khối lượng Trung bình (3 tháng)748.42K
Lợi nhuận trong 1 năm-4.19%
Beta1.4527
Vốn hóa thị trường23.75B
Hệ số P/E14.03
Doanh thu10.67B
EPS24.1816
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.709/03/202218/05/202229/07/2022250.00275.00300.00325.00350.00375.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Finance Or Rental Or Leasing
Tổng Giám đốc Điều hành Matthew John Flannery
Nhân viên 20,400

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của United Rentals Inc increased tính đến 13.90% và có tổng là 9.72B. Thu nhập ròng increased tính đến 55.73% đến 1.39B. Tài sản ròng increased tính đến 31.82% đến 5.99B và EPS increased từ 12.20 đến 19.03.
URI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
37.75%
Biên Lợi nhuận Ròng
14.23%
Biên Hoạt động
25.43%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.47%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
2.6B
2.78B
2.52B
2.77B
Lợi nhuận Gộp
1.01B
1.07B
895M
1.06B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
679M
746M
572M
716M
Thu nhập Ròng
409M
481M
367M
493M