CurrenciesUSD/PLNUSDPLN

USDPLN

USD/PLN

4.49570 0.00859 (0.19%)
Giá cung cấp bởi eToro, Bằng tiền PLN Thị trường mở
Giao dịch
S
4.49570
B
4.50252

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó4.48711
Trong Ngày 4.48483 - 4.50237
Trong 52 Tuần 3.78008 - 4.61973
Lợi nhuận trong 1 năm18.63%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.721/01/202204/04/202215/06/20224.000004.100004.200004.300004.400004.500004.60000
Thời gian Biểu đồ theo UTC