ETF-USO-United States Oil Fund

USO United States Oil Fund

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

United States Oil Fund giá

0% Tuần qua
Trước đó Đóng
-
Phạm vi trong ngày
71.00
-
72.16
Phạm vi 52 tuần
57.76
-
83.16
Lợi nhuận 1 năm
2.56%
Thảo luận Hàng đầu