StocksVisaV

V

Visa

198.17 -5.39 (-2.65%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
198.17
B
198.60

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó203.56
Trong Ngày 198.02 - 206.55
Trong 52 Tuần 185.78 - 252.36
Khối lượng Trung bình (3 tháng)7.39M
Lợi nhuận trong 1 năm-15.09%
Beta1.0976
Vốn hóa thị trường428.11B
Hệ số P/E33.04
Doanh thu26.94B
EPS6.2194
Cổ tức (Lợi suất)1.15 (0.58%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.714/01/202228/03/202208/06/2022190.00200.00210.00220.00230.00240.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Miscellaneous Commercial Services
Tổng Giám đốc Điều hành Alfred F. Kelly, Jr., MBA
Nhân viên 21,500

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của Visa increased tính đến 1.84% và có tổng là 7.19B. Thu nhập ròng decreased tính đến 7.88% đến 3.65B. Tài sản ròng decreased tính đến 0.57% đến 35.99B và EPS decreased từ 1.83 đến 1.70.
V- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
77.48%
Biên Lợi nhuận Ròng
46.39%
Biên Hoạt động
67.38%
Lợi nhuận trên Đầu tư
18.84%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
6.13B
6.56B
7.06B
7.19B
Lợi nhuận Gộp
4.64B
5.12B
5.55B
5.57B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
4.06B
4.32B
4.92B
4.84B
Thu nhập Ròng
2.58B
3.58B
3.96B
3.65B