StocksValmet CorporationVALMT.HE

VALMT.HE

Valmet Corporation

21.16 -0.32 (-1.51%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
21.11
B
21.18

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó21.16
Trong Ngày 20.50 - 21.35
Trong 52 Tuần 20.50 - 38.55
Khối lượng Trung bình (3 tháng)428.37K
Lợi nhuận trong 1 năm-35.80%
Beta1.1118
Vốn hóa thị trường3.89B
Hệ số P/E10.44
Doanh thu4.38B
EPS2.0219
Cổ tức (Lợi suất)1.2 (5.67%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/04/202228/06/202206/09/202222.0024.0026.0028.0030.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Industrial Machinery
Tổng Giám đốc Điều hành Pasi Laine
Nhân viên 14,246

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Valmet Corporation increased tính đến 5.21% và có tổng là 3.94B. Thu nhập ròng increased tính đến 28.14% đến 296.00M. Tài sản ròng increased tính đến 16.64% đến 1.33B và EPS increased từ 1.55 đến 1.98.
VALMT.HE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
23.13%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.57%
Biên Hoạt động
8.74%
Lợi nhuận trên Đầu tư
14.84%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
935M
1.2B
960M
1.29B
Lợi nhuận Gộp
226M
300M
208M
279M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
99M
138M
63M
82M
Thu nhập Ròng
75M
100M
45M
101M