Stocks-VIPS-Vipshop Holdings Ltd-ADR

VIPS Vipshop Holdings Ltd-ADR

14.95 -0.25 (-1.66%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó15.21
Trong Ngày 14.31 - 15.05
Trong 52 Tuần 5.74 - 16.15
Khối lượng Trung bình (3 tháng)5.72M
Lợi nhuận trong 1 năm69.47%
Beta0.6281
Vốn hóa thị trường8.1B
Hệ số P/E11.89
Doanh thu16.18B
EPS1.2796
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.724/08/202203/11/202218/01/20238.0010.0012.0014.0016.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Internet Retail
Tổng Giám đốc Điều hành Ya Shen, EMBA
Nhân viên 8,013

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Vipshop Holdings Ltd-ADR increased tính đến 22.99% và có tổng là 18.15B. Thu nhập ròng decreased tính đến 15.15% đến 727.65M. Tài sản ròng increased tính đến 18.12% đến 5.31B và EPS decreased từ 6.20 đến 1.05.
VIPS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
20.29%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.86%
Biên Hoạt động
4.17%
Lợi nhuận trên Đầu tư
14.58%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
5.34B
3.98B
3.71B
3.15B
Lợi nhuận Gộp
1.05B
788.9M
759.78M
683.33M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
174.71M
164.2M
149.63M
Thu nhập Ròng
222.53M
172.65M
194.64M
246.14M