Stocks-VIS.MC-Viscofan SA

VIS.MC Viscofan SA

62.00 -0.13 (-0.20%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó62.00
Trong Ngày 60.96 - 62.11
Trong 52 Tuần 48.98 - 62.16
Khối lượng Trung bình (3 tháng)41.12K
Lợi nhuận trong 1 năm8.72%
Beta0.1151
Vốn hóa thị trường2.87B
Hệ số P/E20.76
Doanh thu1.13B
EPS2.9891
Cổ tức (Lợi suất)1.3689 (2.21%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.727/06/202207/09/202218/11/202252.5055.0057.5060.0062.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Containers Or Packaging
Tổng Giám đốc Điều hành José Antonio Canales García
Nhân viên 5,182

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Viscofan SA increased tính đến 6.26% và có tổng là 969.24M. Thu nhập ròng increased tính đến 8.56% đến 133.00M. Tài sản ròng increased tính đến 11.70% đến 823.72M và EPS increased từ 2.63 đến 2.86.
VIS.MC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
39.16%
Biên Lợi nhuận Ròng
14.20%
Biên Hoạt động
15.60%
Lợi nhuận trên Đầu tư
14.80%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
257.83M
262.87M
305.16M
305.33M
Lợi nhuận Gộp
100.95M
101.99M
117.46M
122.55M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
43.84M
38.81M
45.47M
N/A
Thu nhập Ròng
33.24M
27.48M
37.41M
40.2M