Stocks-VK.PA-Vallourec SA

VK.PA Vallourec SA

13.36 0.14 (1.04%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường mở
Đầu tư