StocksValero Energy CorpVLO

VLO

Valero Energy Corp

85.20 1.84 (2.21%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
85.12
B
85.35

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó85.20
Trong Ngày82.32 - 85.25
Trong 52 Tuần54.75 - 85.25
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.68M
Lợi nhuận trong 1 năm40.82%
Beta1.4814
Vốn hóa thị trường34.83B
Hệ số P/E15.73
Doanh thu94.71B
EPS-1.0912
Cổ tức (Lợi suất)3.92 (4.60%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.703/08/202115/10/202128/12/202165.0070.0075.0080.0085.0090.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Oil Refining Or Marketing
Tổng Giám đốc Điều hành Joseph W. Gorder, MBA
Nhân viên 9,964

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Valero Energy Corp decreased tính đến 40.11% và có tổng là 64.88B. Thu nhập ròng decreased tính đến 139.94% đến -1.11B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 19.64B và EPS decreased từ 5.84 đến -3.50.
VLO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
1.07%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.75%
Biên Hoạt động
0.15%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.67%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
16.61B
20.81B
27.75B
29.52B
Lợi nhuận Gộp
-209M
-420M
697M
907M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-438M
-666M
509M
693M
Thu nhập Ròng
-310M
-622M
292M
508M