Stocks-VOE.DE-Voestalpine AG

VOE.DE Voestalpine AG

31.22 0.22 (0.71%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó31.22
Trong Ngày 30.55 - 31.35
Trong 52 Tuần 17.02 - 32.03
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.63K
Lợi nhuận trong 1 năm3.93%
Beta-0.1452
Vốn hóa thị trường5.54B
Hệ số P/E3.69
Doanh thu17.18B
EPS8.4203
Cổ tức (Lợi suất)1.2 (3.84%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/08/202203/11/202217/01/202317.5020.0022.5025.0027.5030.0032.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Steel
Tổng Giám đốc Điều hành Herbert Eibensteiner
Nhân viên 48,307

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2022: Doanh thu của Voestalpine AG increased tính đến 32.46% và có tổng là 14.92B. Thu nhập ròng increased tính đến 4,096.53% đến 1.33B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 0.24 đến N/A.
VOE.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
22.69%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.34%
Biên Hoạt động
11.03%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.92%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
3.85B
4.03B
4.65B
4.65B
Lợi nhuận Gộp
776.2M
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
283M
506.9M
691M
N/A
Thu nhập Ròng
211.9M
632.7M
N/A
191.7M