Stocks-VSVS.L-Vesuvius PLC

VSVS.L Vesuvius PLC

472.89 0 (0%)
Giao dịch

Vesuvius PLC giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
1.27B
Phạm vi trong ngày
460.51
-
475.29
Phạm vi 52 tuần
371.84
-
491.26
Khối lượng (3 tháng)
251.21K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
7.86
Doanh thu
2.03B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
590.00

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
57
Cao
Ngành 
Trung bình 53 
66
Môi trường
67
Xã hội
40
Quản trị

Mọi người cũng đã mua