Stocks-VWS.CO-Vestas Wind Systems A/S

VWS.CO Vestas Wind Systems A/S

191.86 0 (0%)
Giao dịch

Vestas Wind Systems A/S giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
193.56B
Phạm vi trong ngày
191.45
-
196.86
Phạm vi 52 tuần
132.84
-
218.57
Khối lượng (3 tháng)
2.01M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-42.4
Doanh thu
114.62B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

2
T5
Báo Cáo Thu Nhập
Q2, 2024 báo cáo thu nhập dự kiến

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
66
Rất cao
Ngành 
Trung bình 55 
76
Môi trường
66
Xã hội
58
Quản trị