Stocks-WAF.DE-Siltronic

WAF.DE Siltronic

0 0 (0%)
Giao dịch

Siltronic giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
2.73B
Phạm vi trong ngày
87.87
-
91.46
Phạm vi 52 tuần
56.96
-
93.76
Khối lượng (3 tháng)
55.8K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
10.46
Doanh thu
1.63B
Bài viết đã Ghim
European Tech Companies
Arm Says AI Boom Just Beginning After Record-Setting Rally 👉 $ARM (ARM Holdings PLC) shares surged 48% on Thursday after artificial intelligence spending helped bolster the chip designer’s forecast. And the company’s chief executive officer said the remarkable opportunity presented by AI is still in... Xem thêm Dịch
Thích Bình luậnChia sẻ
null
.
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
92.50

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
51
Trung bình
Ngành 
Trung bình 55 
61
Môi trường
69
Xã hội
23
Quản trị

Mọi người cũng đã mua