Stocks-WIMI-WiMi Hologram Cloud Inc

WIMI WiMi Hologram Cloud Inc

1.53 -0.11 (-6.71%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó1.64
Trong Ngày 1.52 - 1.65
Trong 52 Tuần 0.5431 - 3.08
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.12M
Lợi nhuận trong 1 năm-43.43%
Beta0
Vốn hóa thị trường125.71M
Hệ số P/E
Doanh thu131.94M
EPS-0.5075
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.724/08/202203/11/202218/01/20230.751.001.251.501.752.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Packaged Software
Tổng Giám đốc Điều hành Shuo Shi
Nhân viên 210

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của WiMi Hologram Cloud Inc increased tính đến 30.46% và có tổng là 144.79M. Thu nhập ròng decreased tính đến 87.82% đến -39.44M. Tài sản ròng increased tính đến 36.21% đến 210.17M và EPS decreased từ -0.34 đến -0.44.
WIMI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
21.96%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.66%
Biên Hoạt động
-20.06%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.14%
06/19
Tổng Doanh thu
11.7M
Lợi nhuận Gộp
7.63M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
6.19M
Thu nhập Ròng
6.11M