StocksWix.com Ltd WIX

WIX

Wix.com Ltd

68.21 2.66 (4.06%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
68.11
B
68.31

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó68.21
Trong Ngày 65.37 - 68.68
Trong 52 Tuần 53.02 - 306.80
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.32M
Lợi nhuận trong 1 năm-76.37%
Beta1.3797
Vốn hóa thị trường3.94B
Hệ số P/E
Doanh thu1.31B
EPS-4.9453
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/01/202231/03/202213/06/202260.0080.00100.00120.00140.00160.00180.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Information Technology Services
Tổng Giám đốc Điều hành Avishai Abrahami
Nhân viên 5,929

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Wix.com Ltd increased tính đến 28.41% và có tổng là 1.27B. Thu nhập ròng increased tính đến 29.03% đến -117.21M. Tài sản ròng decreased tính đến 51.70% đến 145.72M và EPS increased từ -3.03 đến -2.06.
WIX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
61.02%
Biên Lợi nhuận Ròng
-11.38%
Biên Hoạt động
-26.98%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-98.83%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
316.41M
320.8M
328.34M
341.6M
Lợi nhuận Gộp
194.99M
198.27M
199.54M
206.85M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-71.64M
-69.96M
-98.27M
-115.42M
Thu nhập Ròng
37.96M
16.67M
-111.02M
-227.29M