StocksWorkspace Group PLCWKP.L

WKP.L

Workspace Group PLC

451.32 -13.58 (-2.92%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
451.32
B
454.68