StocksWilliams Companies IncWMB

WMB

Williams Companies Inc

35.90 0.46 (1.30%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
35.85
B
35.94

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó35.90
Trong Ngày 35.16 - 35.91
Trong 52 Tuần 23.51 - 37.01
Khối lượng Trung bình (3 tháng)8.99M
Lợi nhuận trong 1 năm35.31%
Beta1.0686
Vốn hóa thị trường43.17B
Hệ số P/E29.39
Doanh thu10.49B
EPS1.2058
Cổ tức (Lợi suất)1.67 (4.65%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Oil And Gas Pipelines
Tổng Giám đốc Điều hành Alan S. Armstrong
Nhân viên 4,783

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của Williams Companies Inc decreased tính đến NaN và có tổng là 2.52B. Thu nhập ròng decreased tính đến 36.88% đến 392.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 0.92% đến 13.97B và EPS decreased từ 0.51 đến 0.31.
WMB- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
29.03%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.58%
Biên Hoạt động
23.47%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.91%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
2.28B
2.46B
N/A
2.52B
Lợi nhuận Gộp
709M
476M
N/A
788M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
595M
327M
N/A
634M
Thu nhập Ròng
322M
173M
621M
392M