Stocks-WMG-Warner Music Group Corp

WMG Warner Music Group Corp

37.06 -0.36 (-0.95%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó37.42
Trong Ngày 36.40 - 37.49
Trong 52 Tuần 21.52 - 42.42
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.39M
Lợi nhuận trong 1 năm-8.72%
Beta1.0263
Vốn hóa thị trường19.27B
Hệ số P/E35.22
Doanh thu5.92B
EPS1.0624
Cổ tức (Lợi suất)0.62 (1.68%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/08/202202/11/202217/01/202322.5025.0027.5030.0032.5035.0037.5040.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Commercial Printing Or Forms
Tổng Giám đốc Điều hành Robert Kyncl, MBA
Nhân viên 6,200

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2022: Doanh thu của Warner Music Group Corp increased tính đến 11.66% và có tổng là 5.92B. Thu nhập ròng increased tính đến 80.78% đến 555.00M. Tài sản ròng increased tính đến 265.22% đến 168.00M và EPS increased từ 0.58 đến 1.06.
WMG- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
42.24%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.52%
Biên Hoạt động
12.77%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.81%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
1.61B
1.38B
1.43B
1.5B
Lợi nhuận Gộp
715M
590M
579M
616M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
176M
153M
163M
Thu nhập Ròng
186M
92M
125M
150M