Stocks-WPP.L-WPP

WPP.L WPP

875.68 3.19 (0.37%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó875.68
Trong Ngày 869.69 - 884.67
Trong 52 Tuần 711.53 - 1229.89
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.56M
Lợi nhuận trong 1 năm-17.86%
Beta0.1625
Vốn hóa thị trường9.34B
Hệ số P/E15.48
Doanh thu13.42B
EPS0.5666
Cổ tức (Lợi suất)0.337 (3.85%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/06/202202/09/202215/11/2022750.00800.00850.00900.00950.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Advertising Or Marketing Services
Tổng Giám đốc Điều hành Mark Julian Read, MBA
Nhân viên 109,382

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của WPP increased tính đến 6.65% và có tổng là 12.80B. Thu nhập ròng increased tính đến 124.68% đến 720.70M. Tài sản ròng decreased tính đến 21.24% đến 4.07B và EPS increased từ -2.43 đến 0.52.
WPP.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
17.24%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.08%
Biên Hoạt động
11.52%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.96%
03/12
06/12
09/12
Tổng Doanh thu
2.39B
2.5B
2.5B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
N/A
N/A
N/A