Stocks-WRT1V.HE-Wärtsilä Oyj Abp

WRT1V.HE Wärtsilä Oyj Abp

8.37 -0.02 (-0.19%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó8.39
Trong Ngày 8.29 - 8.38
Trong 52 Tuần 6.35 - 13.20
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.62M
Lợi nhuận trong 1 năm-31.28%
Beta1.299
Vốn hóa thị trường4.93B
Hệ số P/E97.44
Doanh thu5.67B
EPS-0.0154
Cổ tức (Lợi suất)0.48 (5.73%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Trucks Or Construction Or Farm Machinery
Tổng Giám đốc Điều hành Håkan Agnevall, MBA
Nhân viên 17,305

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Wärtsilä Oyj Abp increased tính đến 3.78% và có tổng là 4.78B. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 0.23 đến N/A.
WRT1V.HE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
7.62%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.25%
Biên Hoạt động
6.55%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.37%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
1.6B
1.23B
1.41B
1.43B
Lợi nhuận Gộp
252M
53M
71M
56M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
144M
65M
85M
N/A
Thu nhập Ròng
85M
-142M
52M
3M