Stocks-WSO-Watsco Inc

WSO Watsco Inc

314.18 -2.46 (-0.78%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó314.18
Trong Ngày 308.80 - 319.05
Trong 52 Tuần 220.27 - 319.05
Khối lượng Trung bình (3 tháng)260.72K
Lợi nhuận trong 1 năm18.32%
Beta0.7078
Vốn hóa thị trường12.17B
Hệ số P/E22.92
Doanh thu7.2B
EPS13.7065
Cổ tức (Lợi suất)9.05 (2.88%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/08/202202/11/202217/01/2023240.00260.00280.00300.00320.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Building Products
Tổng Giám đốc Điều hành Albert H. Nahmad
Nhân viên 6,850

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Watsco Inc increased tính đến 24.24% và có tổng là 6.28B. Thu nhập ròng increased tính đến 66.23% đến 498.74M. Tài sản ròng increased tính đến 12.23% đến 2.00B và EPS increased từ 7.01 đến 10.78.
WSO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
27.46%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.00%
Biên Hoạt động
11.05%
Lợi nhuận trên Đầu tư
15.42%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
1.51B
1.52B
2.13B
2.04B
Lợi nhuận Gộp
412.12M
450.36M
595.53M
550.85M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
167M
280.78M
229.33M
Thu nhập Ròng
95.63M
134.89M
225.51M
186.17M