StocksXcel Energy IncXEL

XEL

Xcel Energy Inc

71.26 2.13 (3.08%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
71.17
B
71.33

XEL Nghiên cứu

Thông tin nghiên cứu chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư đang hoạt động

Đăng ký