StocksXcel Energy IncXEL

XEL

Xcel Energy Inc

68.86 0.69 (1.01%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
68.86
B
69.01

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó68.18
Trong Ngày68.14 - 69.27
Trong 52 Tuần57.17 - 72.79
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.14M
Lợi nhuận trong 1 năm5.84%
Beta0.7305
Vốn hóa thị trường36.73B
Hệ số P/E23.35
Doanh thu12.98B
EPS2.9198
Cổ tức (Lợi suất)1.83 (2.66%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.709/08/202121/10/202103/01/202262.0064.0066.0068.0070.0072.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Electric Utilities
Tổng Giám đốc Điều hành Robert C. Frenzel, MBA
Nhân viên 11,367

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Xcel Energy Inc decreased tính đến 0.02% và có tổng là 11.53B. Thu nhập ròng increased tính đến 7.36% đến 1.47B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 14.58B và EPS increased từ 2.64 đến 2.79.
XEL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
21.57%
Biên Lợi nhuận Ròng
11.42%
Biên Hoạt động
16.71%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.33%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
2.95B
3.54B
3.07B
3.47B
Lợi nhuận Gộp
592M
670M
595M
977M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
433M
507M
438M
825M
Thu nhập Ròng
288M
362M
311M
609M