ETF-XLU-Utilities Select Sector SPDR

XLU Utilities Select Sector SPDR

67.91 -1.45 (-2.09%)
Đầu tư
Đầu tư
0% Tuần qua
Trước đó Đóng
67.91
Phạm vi trong ngày
66.90
-
68.90
Phạm vi 52 tuần
60.26
-
78.34
Lợi nhuận 1 năm
-0.92%
Thảo luận Hàng đầu

Giới thiệu về Utilities Select Sector SPDR

ETF này theo dõi hoạt động của Chỉ số The Utilities Select Sector Index, tập hợp các công ty của Mỹ hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật. Quỹ này chỉ đầu tư vào các công ty S&P 500 trong lĩnh vực này, chủ yếu xử lý các công ty có mức vốn hóa lớn. Quỹ chịu ảnh hưởng của giá cổ phiếu lẻ trong quỹ và cung cấp một công cụ đầu tư "thụ động" dài hạn theo chủ đề trong ngành hạ tầng kỹ thuật.
Show More

Mọi người cũng đã mua