ETFUtilities Select Sector SPDRXLU

XLU

Utilities Select Sector SPDR

71.76 -0.84 (-1.16%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
71.65
B
71.88

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó71.76
Trong Ngày 70.73 - 71.87
Trong 52 Tuần 63.31 - 78.34
Lợi nhuận trong 1 năm10.10%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/04/202227/06/202206/09/202265.0067.5070.0072.5075.0077.5080.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC