ETFUtilities Select Sector SPDRXLU

XLU

Utilities Select Sector SPDR

65.71 0.83 (1.28%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
65.64
B
65.77

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó65.71
Trong Ngày64.87 - 65.70
Trong 52 Tuần56.67 - 67.98
Lợi nhuận trong 1 năm9.04%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC