Stocks-XPO-XPO Logistics Inc

XPO XPO Logistics Inc

120.84 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

XPO Logistics Inc giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
14.01B
Phạm vi trong ngày
115.74
-
121.88
Phạm vi 52 tuần
28.97
-
121.88
Khối lượng (3 tháng)
1.47M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
76.02
Doanh thu
7.74B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu nên mua
Mục tiêu giá
126.54

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
63
Rất cao
Ngành 
Trung bình 52 
65
Môi trường
57
Xã hội
66
Quản trị

Mọi người cũng đã mua