Stocks-XXII-22nd Century Group Inc.

XXII 22nd Century Group Inc.

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

22nd Century Group Inc. giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
6.7M
Phạm vi trong ngày
0.1234
-
0.1331
Phạm vi 52 tuần
0.1174
-
15.30
Khối lượng (3 tháng)
1.49M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-0.02
Doanh thu
82.41M
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

7
T3
Báo Cáo Thu Nhập
Q1 2024
Trước khi thị trường mở cửa

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
38
Rất thấp
Ngành 
Trung bình 43 
39
Môi trường
48
Xã hội
21
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh