Stocks-YAR.OL-Yara International

YAR.OL Yara International

454.90 6.90 (1.54%)
Giá cung cấp bởi Xignite, Bằng NOK Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó454.90
Trong Ngày 443.53 - 454.92
Trong 52 Tuần 369.64 - 504.95
Khối lượng Trung bình (3 tháng)408.65K
Lợi nhuận trong 1 năm-2.65%
Beta0.0135
Vốn hóa thị trường113.99B
Hệ số P/E6.01
Doanh thu218.61B
EPS74.4955
Cổ tức (Lợi suất)30 (6.59%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Chemicals Agricultural
Tổng Giám đốc Điều hành Svein Tore Holsether
Nhân viên 17,800

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Yara International increased tính đến 30.95% và có tổng là 142.88B. Thu nhập ròng decreased tính đến 49.17% đến 3.30B. Tài sản ròng decreased tính đến 10.84% đến 62.75B và EPS decreased từ 24.27 đến 15.03.
YAR.OL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
16.88%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.76%
Biên Hoạt động
14.66%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.22%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
44.41B
52.42B
60.34B
61.44B
Lợi nhuận Gộp
5.54B
10.39B
12.5B
8.46B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
3.96B
9.41B
11.09B
N/A
Thu nhập Ròng
-227.03M
8.38B
6.3B
4.02B