StocksZimmer Biomet Holdings IncZBH

ZBH

Zimmer Biomet Holdings Inc

115.99 6.48 (5.92%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
115.99
B
116.33

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó109.51
Trong Ngày 112.63 - 116.33
Trong 52 Tuần 100.22 - 154.89
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.29M
Lợi nhuận trong 1 năm-28.77%
Beta0.9072
Vốn hóa thị trường23B
Hệ số P/E106.53
Doanh thu7.65B
EPS1.0303
Cổ tức (Lợi suất)0.96 (0.83%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/02/202203/05/202214/07/2022105.00110.00115.00120.00125.00130.00135.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Medical Specialties
Tổng Giám đốc Điều hành Bryan C. Hanson
Nhân viên 19,500

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Zimmer Biomet Holdings Inc increased tính đến 11.56% và có tổng là 7.84B. Thu nhập ròng increased tính đến 392.65% đến 402.10M. Tài sản ròng increased tính đến 3.83% đến 12.67B và EPS increased từ -0.67 đến 1.91.
ZBH- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
61.85%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.16%
Biên Hoạt động
15.23%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.84%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
2.03B
1.92B
2.04B
1.66B
Lợi nhuận Gộp
1.45B
1.34B
1.38B
1.03B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
321.1M
316.7M
282.6M
Thu nhập Ròng
142.5M
145.8M
-84.1M
73.2M