Stocks-ZIL2.DE-ElringKlinger

ZIL2.DE ElringKlinger

7.95 0.20 (2.58%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó7.75
Trong Ngày 7.81 - 7.97
Trong 52 Tuần 5.67 - 11.32
Khối lượng Trung bình (3 tháng)41.6K
Lợi nhuận trong 1 năm-25.14%
Beta-0.0819
Vốn hóa thị trường492.31M
Hệ số P/E23.44
Doanh thu1.74B
EPS-1.3556
Cổ tức (Lợi suất)0.15 (1.89%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Industrial Machinery
Tổng Giám đốc Điều hành Stefan Wolf, LLD
Nhân viên 9,466

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của ElringKlinger increased tính đến 9.72% và có tổng là 1.62B. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ -0.64 đến N/A.
ZIL2.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
17.50%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.54%
Biên Hoạt động
0.82%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.96%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
406.15M
434.6M
430.6M
464.1M
Lợi nhuận Gộp
56.72M
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
14.1M
-97M
N/A
Thu nhập Ròng
130K
N/A
N/A
3.9M