Stocks-ZIP-ZipRecruiter Inc.

ZIP ZipRecruiter Inc.

22.13 0.20 (0.90%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó21.94
Trong Ngày 21.39 - 22.30
Trong 52 Tuần 13.76 - 24.96
Khối lượng Trung bình (3 tháng)746.13K
Lợi nhuận trong 1 năm3.53%
Beta0
Vốn hóa thị trường2.42B
Hệ số P/E42.22
Doanh thu914.31M
EPS0.5196
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.724/08/202204/11/202219/01/202316.0018.0020.0022.0024.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Internet Software Or Services
Tổng Giám đốc Điều hành Ian Siegel
Nhân viên 1,150

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của ZipRecruiter Inc. increased tính đến 77.25% và có tổng là 741.14M. Thu nhập ròng decreased tính đến 96.90% đến 1.95M. Tài sản ròng increased tính đến 171.45% đến 234.97M và EPS decreased từ 0.70 đến 0.02.
ZIP- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
90.71%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.33%
Biên Hoạt động
9.20%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.49%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
220.14M
227.26M
239.94M
226.97M
Lợi nhuận Gộp
200.36M
205.65M
218.19M
205.13M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
25.49M
14.22M
25.1M
29.47M
Thu nhập Ròng
20.82M
8.42M
13.11M
20.56M