StocksZurich Insurance Group LtdZURN.ZU

ZURN.ZU

Zurich Insurance Group Ltd

431.41 9.09 (2.15%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng CHF Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
431.41
B
432.39
Biểu đồ hiển thị giá BÁN. Toàn bộ giá cả chỉ cho mục đích tham khảo và cung cấp thông tin.