CommoditiesPlatinaPLATINUM

PLATINUM

Platina

1203.7 7.2 (0.60%)
Ceny podle eToro, v USD Trh se uzavřel
Obchodovat
S
1203.7
B
1207.2

Přehled

Předchozí uzavření1203.7
Denní rozsah1191.3 - 1210.6
52týdenní rozsah711.5 - 1318.2
Roční návratnost56.18%
1 den 1 týden 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 3 roky Max.
Časy v grafu UTC (GMT)

Profil

Investice do platiny: Co vzít v úvahu?

Podobně jako měď je i platina široce používána ve spoustě výrobků denní potřeby. I když není tak populární ani tak důležitá pro světovou ekonomiku jako zlato , platina je stále oblíbenou volbou mnohých obchodníků hledajících investici do praktické komodity s potenciálním pozitivním vývojem.

Během několika posledních let si platina získala oblibu u začátečníků i u zkušenějších obchodníků. Avšak stále je až za zlatem, stříbrem a mědí, které zná každý, a užívají si bezprecedentního zájmu médií i finančních expertů.

KDO BY MĚL MÍT PLATINU V PORTFOLIU

  1. Obchodníci s komoditami: Jak jsme se již zmínili, platina (burzovní symbol XPT) si získává popularitu u mnohých obchodníků. Někteří nadšení příznivci komodit si fakticky zvýšili procento platiny v portfoliích. Podobně jako u všech komodit je hodnota platiny párována s americkým dolarem. Tento pár se nazývá XPTUSD.

  1. Začínající investoři: Platinu lze pochopit snáze než komplikovanější finanční aktiva, a to z prostého důvodu, že nalézá na světě mnoho reálného uplatnění a že je ponejvíce ovlivňována hlavními událostmi, které lze snadno sledovat.

  1. Zkušení investoři: Investoři, kteří mají dostatek znalostí a zkušeností s obchodováním s komoditami by měli vážně uvažovat o platině jako svém cíli. To nám výrazně připomíná důležitost platiny jako obchodovatelné komodity, protože mnozí investoři dávají přednost klidným vodám tradičnějších komodit a finančních aktiv, a to z různých, nepříliš závažných důvodů.

  1. Investoři dávající přednost diverzifikaci: Platina se může stát skvělým způsobem diverzifikace pro obchodníky, kteří cítí, že jsou příliš zaměřeni na měny, cenné papíry nebo indexy. Neměli by ji přehlížet ani obchodníci, kteří považují zlato a stříbro za investiční příležitost.

CO POHÁNÍ CENU PLATINY?

  1. Výrobní problémy: Téměř 70 % světových zásob platiny se nachází v Jihoafrické republice. Tato země je považována za do určité míry stabilní, bez ohledu na průběžné problémy s pracovní silou a sociálním neklidem. Je prozíravé sledovat tyto problémy Jihoafrické republiky, když investujeme do platiny. Nečekaná stávka odborů by mohla potenciálně vést ke snížení dodávek, což by mohlo zvýšit ceny.

  1. Hodnota zlata: Existuje jen tolik peněz, kolik může obíhat. Pro některé investory by mohla investice do platiny znamenat, že budou mít k dispozici méně zdrojů k investicím do zlata. Z toho důvodu existuje často korelace mezi hodnotou zlata a hodnotou platiny.

  1. Poptávka: Stejně jako u ostatních finančních aktiv, zvýšení či snížení poptávky po platině by mohlo krátkodobě ovlivnit její hodnotu. Pokud všechny věci zůstanou při starém, zvýšená poptávka by mohla vést k vyšším cenám.

  1. Hospodářská politika: Rozhodnutí vlády mohou mít velký dopad na hodnotu komodity. Je důležité sledovat obchodní zprávy, tiskové konference, novinky a schůzky pořádané centrálními bankami. To všechno má důsledky nejen pro platinu, ale i pro trh jako celek.

PLATINA: SESTRA ZLATA

Mnozí obchodníci se často domnívají, že podmínky pro používání platiny a zlata jsou podobné. Nic není pravdě vzdálenější. Zlato se historicky používalo vládami i nezávislými obchodníky jako jakási kotva zajišťující jejich obchody. Vlády mívaly měnu krytou zlatem a někdy i stříbrem. V Americe se to nazývalo zlatý standard. Obchodníci často používají zlato jako aktivum bezpečného přístavu. Termín „bezpečný přístav“ se používá k označení obchodního postupu používaného obchodníky v okamžiku, kdy prožívají z různých důvodů nejistotu na trhu. Zlato není tak citlivé na vládní opatření. Platina však nepožívá stejný status.

Platině se prozatím nedostává respektu, jaký si zaslouží. I když ji někteří investoři považují za slibnou, pro mnohé z nich prostě není ohniskem zájmu. Neznamená to však, že platina nenabízí příležitosti.

HISTORIE PLATINY

Platinu poprvé objevili Egypťané někdy kolem roku 1200 před naším letopočtem. Evropské historické prameny se o ní až do roku 1557 vůbec nezmiňují. Úplně stejně jako ostatní komodity i platina nalezla široké využití až mnohem později, až pokročila technologie natolik, aby umožnila moderní aplikace. Platina hraje důležitou roli v moderní společnosti a najdeme ji ve vozidlech, špercích a používá se i při vědeckých experimentech. Platinu najdeme také v elektroinstalacích, zdravotnickém zařízení a používá se při výrobě určitých chemikálií.

ZÁVĚR: JE NAČASE JÍT DO PLATINY?

Předvídat budoucnost platiny je nemožné. I když může i nadále nabývat na významu, nevypočitatelné cesty trhu a rychlý technologický pokrok z ní mohou udělat zbytečnost. Neznamená to však, že bychom měli brát platinu na lehkou váhu. Obchodníci zajímající se o platinu zjistí, že může hrát potenciálně velkou roli v portfoliu i investiční strategii.

Čas rozhodne o výkonnosti platiny i jejím úpadku. Jedinou jistotou je, že její potenciál existuje. Bystrý obchodník, který je stále ve střehu, by mohl využít příležitosti.

*Tento obsah je určen pouze pro informativní a vzdělávací účely a nelze jej považovat za investiční poradenství ani doporučení.

*Výsledky dosažené v minulosti nejsou ukazatelem budoucích výsledků. Každé obchodování zahrnuje riziko. Riskujte pouze kapitál, který můžete postrádat.

Tento nástroj je dostupný pro obchodování na platformě eToro.