Krypto for det traditionelle investorfællesskab

Krypto er en unik aktivklasse. Siden 2009, da det første kryptoaktiv, Bitcoin, blev lanceret, har denne aktivklasse genereret fænomenale afkast til langsigtede investorer. Men det har ikke altid foregået uden problemer. Undervejs har kryptoaktiver oplevet en høj volatilitet.

Kryptoaktiver har vist, at de kan anvendes til mange ting i den moderne verden. I dag er der bogstaveligt talt tusindvis af innovative projekter, der kører i kryptoøkosystemet. I takt med at virksomhederne fortsætter med at indføre teknologien, vil dette økosystem sandsynligvis ekspandere.

Har krypto en plads i den traditionelle investors portefølje i dag? Svaret på dette spørgsmål synes at være ja, hvis man tør tro på undersøgelser fra store globale finansielle institutioner. En række nylige undersøgelser har vist, at når en mængde krypto tilføjes til en traditionel, afbalanceret langsigtet portefølje, bliver porteføljens samlede risiko-/afkastprofil betydeligt forbedret på trods af kryptoaktivernes iboende volatilitet. 

Hvorfor krypto bør tilføjes til en langsigtet portefølje

Set fra et investeringsperspektiv er der flere store fordele ved at eje kryptoaktiver. Disse omfatter:

 • Potentialet for et solidt, langsigtet afkast. Se blot på resultaterne af kryptoaktiver som Bitcoin og Ethereum i det lange løb. I løbet af den femårige periode op til 30. juni 2021 steg Bitcoin f.eks. fra omkring 680 USD1 til omkring 36.000 USD, hvilket genererede et afkast på over 5.000 %, mens Ethereum steg kraftigt fra 12,50 USD2 til 2.275 USD, hvilket genererede et afkast på over 18.000 %. Disse er ekstraordinære afkast, men enhver investor bør huske, at tidligere afkast ikke er en indikator for fremtidige afkast.

 • Øget diversificering. Kryptoaktiver har generelt en lav korrelation med traditionelle aktiver som aktier, obligationer, fast ejendom og råvarer. Det betyder, at krypto potentielt kan hjælpe med at diversificere en langsigtet portefølje og reducere den samlede risiko. Det er værd at påpege, at i forhold til traditionelle aktiver byder kryptoaktiver investorer noget andet. Tag f.eks. Bitcoin. Dette aktiv er fuldstændig decentraliseret, hvilket betyder, at det ikke kan styres af nogen regeringer i verden. Derudover er det relativt sjældent, da der kun kan udvindes 21 mio. Bitcoins i alt. 

Hvordan en tildeling til krypto kan forbedre en porteføljes risiko-/afkastprofil

Mens mange traditionelle investorer er bekymrede for kryptoaktivernes volatilitet, har en række undersøgelser vist, at en lille allokering til krypto kan være gavnlig ud fra et risiko-/afkastperspektiv.

I 2020 testede Fidelity virkningen af at tilføje en lille mængde (1 til 3 %) Bitcoin til en traditionel afbalanceret 60/40-portefølje. Virksomheden fandt, at porteføljer med eksponering over for Bitcoin genererede et betydeligt højere afkast på lang sigt end 60/40-porteføljen uden et betydeligt højere risikoniveau. Sharpe-ratioen – der måler en porteføljes risikojusterede afkast – var meget højere for porteføljer med eksponering over for Bitcoin. 

5-års gennemsnitligt afkast Årlig volatilitet Sharpe-ratio
Afbalanceret 60/40-portefølje 6,83 % 11,67 % 0,59
Afbalanceret portefølje med 1 % Bitcoin 7,98 % 12,04 % 0,66
Afbalanceret portefølje med 2 % Bitcoin 9,11 % 12,54 % 0,73
Afbalanceret portefølje med 3 % Bitcoin 10,24 % 13,16 % 0,78

Kilde: Fidelity. Afkast indtil 30. september 2020. 

Fidelity’s resultater svarede til resultaterne fra WisdomTree, som i 2019 også sammenlignede de langsigtede resultater for en global 60/40-portefølje med resultaterne for afbalancerede porteføljer med små mængder (1 til 3 %) Bitcoin. WisdomTree fandt, at porteføljer med eksponering over for Bitcoin genererede meget højere afkast på lang sigt uden et betydeligt højere risikoniveau. En særlig interessant konklusion fra WisdomTree’s undersøgelse var, at selv under såkaldte “kryptovintre”, da kryptoaktiver oplevede større nedture, blev porteføljens resultat ikke påvirket i særlig grad. 

For nylig undersøgte analytikere i Morningstar virkningerne af at tilføje 5 % eksponering over for Bitcoin i en afbalanceret portefølje med traditionelle aktiver. Igen konkluderede forskerne, at kryptoeksponering boostede det samlede porteføljeafkast med en bred margin uden at øge risikoen for meget. 

I sidste ende tyder undersøgelsen på, at tilføjelse af en lille mængde krypto til en traditionel, afbalanceret portefølje kan betale sig. Tilføjelsen af krypto kan potentielt øge afkastet, men har ikke en væsentlig indvirkning på risikoen. 

Sådan tilføjer du krypto til en traditionel portefølje

Kryptoaktiver er stadig i deres vorden, og det er vanskeligt at forudsige, hvilke digitale aktiver der vil blive vedtaget globalt på lang sigt. Så når det kommer til investering i krypto, er den mest fornuftige tilgang at starte med en lille allokering og diversificere kapital på tværs af flere forskellige aktiver. 

I et forsøg på at hjælpe investorer med at få diversificeret eksponering over for krypto har eToro udviklet en række innovative Portfolios, der giver adgang til flere digitale aktiver i én investering. Disse spænder fra enkle porteføljer, der giver eksponering over for krypto ved hjælp af traditionelle indekskonstruktionsmetoder til mere avancerede porteføljer, der aktivt handler digitale aktiver. 

Dem, der er på udkig efter enkel eksponering over for kryptoaktiver, kan måske overveje: 

 • CryptoPortfolio.  Denne strategi allokerer kapital til en række større kryptoaktiver baseret på deres markedsværdi og repræsentation på kryptomarkedet.
 • CryptoEqual-porteføljen. Denne portefølje giver en ligelig vægtet eksponering over for en række større kryptoaktiver. 
 • Kryptovaluta-porteføljen. Denne portefølje allokerer kapital til de to største KRYPTOAKTIVER: Bitcoin og Ethereum. 

Dem, der er mere avancerede inden for kryptoområdet og søger eksponering over for de seneste kryptotendenser og banebrydende digital aktiv-teknologier, kan overveje:

 • DeFiPortfolio. Denne portefølje giver eksponering over for udvalgte kryptoaktiver, der er en del af DeFi-revolutionen, herunder Ethereum. 

Dem, der søger eksponering over for det bredere kryptoaktivøkosystem, kan overveje:

 • BitcoinWorldWide-porteføljen. Denne portefølje allokerer kapital til Bitcoin samt aktier i virksomheder inden for Bitcoins værdikæde, herunder mineselskaber, halvlederproducenter, betalingsvirksomheder, børser, depotforvaltere og forsikringsselskaber. 

Endelig kan dem, der er på udkig efter mere aktivt styret eksponering over for krypto, ønske at overveje:

 • Napoleon-X-porteføljen. Dette er en langsigtet, aktivt styret kvantitativ strategi, der handler BTC/USD, ETH/USD, LTC/USD, ADA/USD og BNB/USD-par med samme eksponering og regelmæssig genskabelse af balancen. 
 • TIE Sentiment AI-porteføljen (kun tilgængelig i USA). Dette er en aktivt forvaltet strategi, der bruger avanceret dataanalyseteknologi til at handle kryptoaktiver. 

Med eToros Smart Portfolios er tilføjelse af krypto til en portefølje en nem og ligetil proces. Med et enkelt klik kan du få adgang til en række kryptoaktiver og straks diversificere din portefølje. 

Kilder:

 1. https://finance.yahoo.com/quote/BTC-USD/history?period1=1420088400&period2=1514782800&interval=1wk&filter=history&frequency=1wk
 2. https://finance.yahoo.com/quote/ETH-USD/history?period1=1597104000&period2=1628640000&interval=1d&filter=history&frequency=1d&includeAdjustedClose=true
 3. https://www.fidelitydigitalassets.com/bin-public/060_www_fidelity_com/documents/FDAS/bitcoin-alternative-investment.pdf
 4. https://www.wisdomtree.eu/en-gb/-/media/eu-media-files/other-documents/research/market-insights/wisdomtree_market-insight_bitcoin-in-portfolio_en.pdf
 5. https://www.morningstar.com/articles/1045168/how-a-little-bitcoin-can-change-your-6040-portfolio-a-lot