Kryptoaktywa dla tradycyjnej społeczności inwestorów

Kryptoaktywa to unikatowa klasa aktywów. Od 2009 roku, kiedy to wprowadzono na rynek pierwsze kryptoaktywo, Bitcoina, ta klasa aktywów wygenerowała fenomenalne zyski dla inwestorów długoterminowych. Nie zawsze było jednak tak łatwo. W międzyczasie kursy kryptoaktywów bywały bardzo zmienne.

Kryptoaktywa dowiodły, że mają wiele zastosowań we współczesnym świecie. Obecnie w ekosystemie kryptoaktywowym funkcjonują dosłownie tysiące innowacyjnych projektów. W miarę jak korporacje będą wdrażać tę technologię, ekosystem ten będzie się powiększał.

Czy w portfelu współczesnego, ale tradycyjnego inwestora znajdzie się miejsce dla kryptoaktywów? Odpowiedź na to pytanie wydaje się twierdząca, jeśli oprzemy się na badaniach przeprowadzonych przez największe światowe instytucje finansowe. Wiele ostatnich badań wykazało, że gdy niewielka ilość kryptoaktywów zostaje dodana do tradycyjnego, zrównoważonego portfela długoterminowego, jego ogólny stosunek zwrotu do ryzyka ulega znacznej poprawie pomimo typowej dla kryptoaktywów wysokiej zmienności. 

Dlaczego kryptoaktywa warto dodać do portfela długoterminowego

Z perspektywy inwestycyjnej, istnieje kilka głównych korzyści z posiadania kryptoaktywów. Należą do nich:

 • Potencjał wysokich zwrotów długoterminowych. Wystarczy spojrzeć na wyniki kryptoaktywów takich jak Bitcoin i Ethereum w długim okresie. W ciągu pięciu lat poprzedzających 30 czerwca 2021 roku wartość Bitcoina wzrosła z około 680 USD1 do około 36 000 USD, generując zwrot przekraczający 5000%, podczas gdy Ethereum poszybowało z 12,50 USD2 do 2275 USD, generując zwrot ponad 18 000%. To naprawdę sporo, jednak każdy inwestor powinien pamiętać o tym, że wyniki historyczne nie mają wartości prognostycznej, jeśli chodzi o przyszłe zwroty. 

 • Zwiększona dywersyfikacja. Kryptoaktywa mają zazwyczaj niską korelację z aktywami tradycyjnymi, takimi jak akcje, obligacje, nieruchomości i surowce. Oznacza to, że kryptoaktywa mogą ułatwić dywersyfikację długoterminowego portfela i obniżenie ogólnego poziomu ryzyka. Warto zauważyć, że w porównaniu z tradycyjnymi aktywami kryptoaktywa oferują inwestorom coś nowego. Weźmy na przykład Bitcoina. Instrument ten jest całkowicie zdecentralizowany, co oznacza, że nie może być kontrolowany przez światowe rządy. Ponadto jest on stosunkowo rzadki, ponieważ istnieje tylko 21 milionów Bitcoinów, które mogą zostać kiedykolwiek wydobyte. 

Jak zakup kryptoaktywów może poprawić stosunek zwrotu do ryzyka portfela

Choć wielu tradycyjnych inwestorów jest zaniepokojonych zmiennością kryptoaktywów, wiele badań wykazało, że przeznaczenie na nie niewielkiej części środków może być korzystne z perspektywy stosunku zwrotu do ryzyka. 

W 2020 r. firma Fidelity sprawdziła wpływ dodania niewielkiej ilości (od 1% do 3%) Bitcoina do tradycyjnego, zrównoważonego portfela 60/40. Stwierdzono, że portfele z ekspozycją na Bitcoina przynosiły w długim okresie znacznie wyższe zyski niż standardowy portfel 60/40 bez znacząco wyższego poziomu ryzyka. Współczynnik Sharpe’a — mierzący zwrot portfela skorygowany o ryzyko — był znacznie wyższy dla portfeli z ekspozycją na Bitcoina. 

Średni zwrot za 5 lat Zmienność w skali rocznej Wskaźnik Sharpe’a
Zrównoważony portfel 60/40 6,83% 11,67% 0,59
Zrównoważony portfel z 1% Bitcoina 7,98% 12,04% 0,66
Zrównoważony portfel z 2% Bitcoina 9,11% 12,54% 0,73
Zrównoważony portfel z 3% Bitcoina 10,24% 13,16% 0,78

Źródło: Fidelity. Zwroty na dzień 30 września 2020 r.

Ustalenia Fidelity były podobne do ustaleń firmyWisdomTree, która w 2019 r. również porównała długoterminowe wyniki globalnego portfela 60/40 z wynikami zrównoważonych portfeli z niewielkimi ilościami (od 1% do 3%) Bitcoina. Firma WisdomTree również potwierdziła, że portfele z ekspozycją na Bitcoina przynosiły w długim okresie znacznie wyższe zyski bez znacząco wyższego poziomu ryzyka. Szczególnie interesującym wnioskiem z badania WisdomTree jest to, że nawet tak zwane „kryptoaktywowe zimy”, kiedy kryptoaktywa doświadczały poważnych spadków, nie miały istotnego negatywnego wpływu na wyniki portfela. 

Niedawno analitycy z firmy Morningstar zbadali efekty dodania 5% ekspozycji na Bitcoina do zrównoważonego portfela tradycyjnych aktywów. I w tym przypadku analitycy doszli do wniosku, że ekspozycja na kryptoaktywa zdecydowanie zwiększyła ogólny zwrot z portfela bez nadmiernego zwiększania ryzyka. 

Podsumowując, badania sugerują, że dodanie niewielkiej ilości kryptoaktywów do tradycyjnego, zrównoważonego portfela może się opłacić. Dodanie kryptoaktywów może zwiększyć zwrot, a jednocześnie nie ma znaczącego wpływu na ryzyko. 

Jak dodać kryptoaktywa do tradycyjnego portfela

Kryptoaktywa są wciąż w powijakach i trudno jest przewidzieć, które aktywa cyfrowe zostaną zaakceptowane na całym świecie w dłuższej perspektywie. Tak więc, jeśli chodzi o inwestowanie w kryptoaktywa, najrozsądniejszym podejściem jest rozpoczęcie od alokacji niewielkiej części środków i dywersyfikacja kapitału na wiele różnych aktywów. 

W celu pomocy inwestorom w uzyskaniu zdywersyfikowanej ekspozycji na kryptoaktywa firma eToro opracowała szereg innowacyjnych portfeli Portfolios, które zapewniają dostęp do wielu aktywów cyfrowych w ramach jednej inwestycji. Są to zarówno proste portfele zapewniające ekspozycję na kryptoaktywa przy użyciu tradycyjnych metodologii budowy indeksów, jak i bardziej zaawansowane portfele oparte na aktywnym inwestowaniu w aktywa cyfrowe. 

Inwestorzy zainteresowani bezpośredniej ekspozycją na kryptoaktywa mogą rozważyć: 

 • CryptoPortfolio. Ta strategia alokuje kapitał do kilku głównych kryptoaktywów w oparciu o ich kapitalizację rynkową i reprezentację na rynku kryptoaktywów.
 • Portfel CryptoEqual. Portfel ten zapewnia jednakowo ważoną ekspozycję na szereg głównych kryptoaktywów. 
 • Portfel Crypto-currency. Portfel ten alokuje kapitał w dwa największe kryptoaktywa: Bitcoin i Ethereum. 

Inwestorzy lepiej znający rynek kryptoaktywów i szukający ekspozycji na najnowsze trendy kryptoaktywowe oraz przełomowe technologie aktywów cyfrowych mogą rozważyć:

 • DeFiPortfolio. Ten portfel zapewnia ekspozycję na wybrane kryptoaktywa bedące częścią rewolucji finansów zdecentralizowanych (DeFi), w tym Ethereum. 

Inwestorzy poszukujący ekspozycji na szerszy ekosystem kryptoaktywowy mogą wziąć pod uwagę następujące opcje:

 • Portfel BitcoinWorldWide. Portfel ten alokuje kapitał w Bitcoina, jak również w akcje spółek z łańcucha wartości Bitcoina, w tym firm wydobywczych, producentów półprzewodników, firm płatniczych, giełd, depozytariuszy i firm ubezpieczeniowych. 

Wreszcie ci, którzy szukają bardziej aktywnie zarządzanej ekspozycji na kryptoaktywa, mogą rozważyć następujące opcje:

 • Portfel Napoleon-X. Jest to długoterminowa, aktywnie zarządzana strategia ilościowa oparta na inwestycjach w pary BTC/USD, ETH/USD, LTC/USD, ADA/USD i BNB/USD z równą ekspozycją i regularną korektą salda. 
 • Portfel TIE Sentiment AI portfolio (dostępny wyłącznie w Stanach Zjednoczonych). Jest to aktywnie zarządzana strategia wykorzystująca zaawansowaną technologię analizy danych do inwestowania w kryptoaktywa. 

Z eToro Smart Portfolios dodawanie kryptoaktywów do portfela jest naprawdę łatwe i nieskomplikowane. Za pomocą jednego kliknięcia możesz uzyskać dostęp do wielu kryptoaktywów, natychmiast dywersyfikując swój portfel. 

Źródła:

 1. https://finance.yahoo.com/quote/BTC-USD/history?period1=1420088400&period2=1514782800&interval=1wk&filter=history&frequency=1wk
 2. https://finance.yahoo.com/quote/ETH-USD/history?period1=1597104000&period2=1628640000&interval=1d&filter=history&frequency=1d&includeAdjustedClose=true
 3. https://www.fidelitydigitalassets.com/bin-public/060_www_fidelity_com/documents/FDAS/bitcoin-alternative-investment.pdf
 4. https://www.wisdomtree.eu/en-gb/-/media/eu-media-files/other-documents/research/market-insights/wisdomtree_market-insight_bitcoin-in-portfolio_en.pdf
 5. https://www.morningstar.com/articles/1045168/how-a-little-bitcoin-can-change-your-6040-portfolio-a-lot