Kryptoměny pro tradiční investorskou komunitu

Kryptoměny jsou jedinečnou třídou aktiv. Od roku 2009, kdy bylo spuštěno první kryptoaktivum, Bitcoin, generovala tato třída aktiv fenomenální výnosy dlouhodobým investorům. Nicméně nebyla to vždy hladká jízda. Kryptoaktiva zažívala vysokou úroveň volatility.

Kryptoaktiva ukazují, že mají v moderním světě mnoho využití. Dnes běží v ekosystému kryptoměn doslova tisíce inovativních projektů. Vzhledem k tomu, že společnosti tuto technologii nadále využívají, je pravděpodobné, že se tento ekosystém rozšíří.

Má dnes kryptoměna místo v portfoliu tradičního investora? Odpovědí na tuto otázku je zřejmě ano, budeme-li vycházet z průzkumů předních globálních finančních institucí. Řada nedávných studií ukázala, že když se do tradičního vyváženého dlouhodobého portfolia přidá malé množství kryptoměn, celkový profil rizika/výnosu portfolia se navzdory charakteristické volatilitě kryptoaktiv výrazně zvýší. 

Proč by měla být kryptoměna přidána do dlouhodobého portfolia

Z investičního hlediska má vlastnictví kryptoaktiv několik hlavních výhod. Mezi ně patří:

 • Potenciál silných dlouhodobých výnosů. Stačí se podívat na dlouhodobé výsledky kryptoaktiv jako jsou Bitcoin a Ethereum. Například v pětiletém období do 30. června 2021 poskočil Bitcoin z přibližně 6801 USD na přibližně 36 000 USD a generoval zisk přes 5 000 %, zatímco Ethereum vystřelilo z 12,502 USD na 2 275 USD a přineslo zisk více než 18 000 %. Jedná se zajisté o mimořádné výnosy, ale každý investor by si měl uvědomit, že výsledky dosažené v minulosti nejsou ukazatelem budoucích výnosů.

 • Zvýšená diverzifikace. Kryptoaktiva mají obecně nízkou korelaci s tradičními aktivy jako jsou cenné papíry, dluhopisy, nemovitosti a komodity. To znamená, že kryptoměny mají potenciál pomoci diverzifikovat dlouhodobé portfolio a snížit celkové riziko. Nezapomeňme zdůraznit, že v porovnání s tradičními aktivy nabízejí kryptoaktiva investorům něco jiného. Vezměme si například Bitcoin. Toto aktivum je zcela decentralizované, což znamená, že jej nemohou ovládat světové vlády. Kromě toho je poměrně vzácné, protože existuje celkem pouze 21 milionů bitcoinů, které lze vytěžit.

Jak může alokace do kryptoměn zlepšit profil rizika/výnosu portfolia

I když se mnozí tradiční investoři obávají volatility kryptoaktiv, řada studií zjistila, že malá alokace do kryptoměn může být přínosná z perspektivy rizika/výnosu.

V roce 2020 Fidelity otestovala vliv přidání malého množství (1 až 3 %) Bitcoinu do tradičního portfolia vyváženého 60/40. Tato společnost zjistila, že portfolia s expozicí v Bitcoinu generovala dlouhodobě podstatně vyšší výnosy než standardní portfolio 60/40 bez výrazně vyšší úrovně rizika. Sharpeho poměr – který měří výnosy z portfolia očištěné o riziko – byl u portfolií s expozicí v Bitcoinu mnohem vyšší. 

Průměrný výnos za 5 let Roční volatilita Sharpe Ratio (Sharpeho poměr)
Portfolio vyvážené 60/40 6,83 % 11,67 % 0,59
Vyvážené portfolio s 1 % Bitcoinu 7,98 % 12,04 % 0,66
Vyvážené portfolio se 2 % Bitcoinu 9,11 % 12,54 % 0,73
Vyvážené portfolio se 3 % Bitcoinu 10,24 % 13,16 % 0,78

Zdroj: Fidelity. Návrat k 30. září 2020. 

Zjištění Fidelity se podobají zjištěním WisdomTree, která v roce 2019 také porovnávala dlouhodobé výsledky globálního portfolia 60/40 s výsledky vyvážených portfolií s malými částkami (1 až 3 %) Bitcoinu. Společnost WisdomTree zjistila, že portfolia s expozicí v Bitcoinu generovala dlouhodobě mnohem vyšší výnosy bez výrazně vyšší úrovně rizika. Ze studie WisdomTree si můžeme odnést především fakt, že i během takzvaných „krypto zim“, kdy kryptoaktiva zaznamenala velký pokles, nebyly výsledky portfolia negativně ovlivněny. 

V poslední době zkoumali analytici Morningstar efekt přidání 5% expozice v Bitcoinu do vyváženého portfolia tradičních aktiv. Výzkumníci opět dospěli k závěru, že expozice v kryptoměně posílila celkové výnosy z portfolia o velkou marži, aniž by příliš zvyšovala riziko. 

Výzkum v konečném důsledku naznačuje, že přidání malého množství kryptoměny do tradičního vyváženého portfolia se může vyplatit. Přidání kryptoměny může potenciálně zvýšit výnosy, i když nemá podstatný dopad na riziko. 

Jak přidat kryptoměnu do tradičního portfolia

Kryptoaktiva jsou dosud v plenkách a je těžké předvídat, která digitální aktiva budou přijata globálně v dlouhodobém horizontu. Takže pokud jde o investování do kryptoměn, nejcitlivějším přístupem je začít malou alokací a diverzifikovat kapitál mezi různými aktivy. 

Ve snaze pomoci investorům získat diverzifikovanou expozici v kryptoměnách vyvinula eToro řadu inovativních Portfolií, která poskytují přístup k mnoha digitálním aktivům v jedné investici. Tato portfolia se pohybují od přímých portfolií, která poskytují expozici v kryptoměnách pomocí metod tradiční konstrukce indexů až po pokročilejší portfolia, která aktivně obchodují s digitálními aktivy. 

Ti, kteří hledají přímou expozici v kryptoaktivech, by mohli vzít v úvahu:

 • CryptoPortfolio. Tato strategie alokuje kapitál do řady hlavních kryptoaktiv na základě jejich tržní kapitalizace a zastoupení v rámci trhu s kryptoměnami.
 • Portfolio CryptoEqual. Toto portfolio poskytuje rovnocenně váženou expozici v řadě hlavních kryptoaktiv. 
 • Portfolio Crypto-currency (kryptoměn). Toto portfolio alokuje kapitál do dvou největších kryptoaktiv: Bitcoinu a Etherea. 

Pokročilejší ve sféře kryptoměn, kteří hledají expozici v posledních krypto trendech a průlomových technologiích digitálních aktiv, by mohli vzít v úvahu:

 • DeFiPortfolio. Toto portfolio poskytuje expozici ve vybraných kryptoaktivech, která jsou součástí revoluce decentralizovaných financí, včetně Etherea. 

Ti, kdo hledají expozici v širším ekosystému kryptoaktiv, by mohli vzít v úvahu:

 • Portfolio BitcoinWorldWide. Toto portfolio alokuje kapitál do Bitcoinu, stejně jako do cenných papírů společností v rámci hodnotového řetězce Bitcoinu včetně těžebních společností, výrobců polovodičů, platebních společností, burz, uschovatelů a pojišťoven. 

A konečně, ti, kdo hledají aktivnější expozici v kryptoměnách, by mohli vzít v úvahu:

 • Portfolio Napoleon-X. Jedná se o dlouhodobou, aktivně spravovanou kvantitativní strategii obchodování s páry BTC/USD, ETH/USD, LTC/USD, ADA/USD a BNB/USD s rovnocennou expozicí a pravidelným vyvažováním. 
 • Portfolio TIE Sentiment AI (dostupné pouze v USA). Jedná se o aktivně spravovanou strategii využívající při obchodování s kryptoaktivy pokročilou technologii datové analýzy. 

S CopyPortfolii eToro je přidání kryptoměny do portfolia jednoduchým a přímým procesem. Jedním kliknutím získáte přístup k řadě kryptoaktiv a okamžitě diverzifikujete své portfolio.

Zdroje:

 1. https://finance.yahoo.com/quote/BTC-USD/history?period1=1420088400&period2=1514782800&interval=1wk&filter=history&frequency=1wk
 2. https://finance.yahoo.com/quote/ETH-USD/history?period1=1597104000&period2=1628640000&interval=1d&filter=history&frequency=1d&includeAdjustedClose=true
 3. https://www.fidelitydigitalassets.com/bin-public/060_www_fidelity_com/documents/FDAS/bitcoin-alternative-investment.pdf
 4. https://www.wisdomtree.eu/en-gb/-/media/eu-media-files/other-documents/research/market-insights/wisdomtree_market-insight_bitcoin-in-portfolio_en.pdf
 5. https://www.morningstar.com/articles/1045168/how-a-little-bitcoin-can-change-your-6040-portfolio-a-lot